نمایش 1–100 از 1260 نتیجه

نمایش 9 24 36

24c512a

15,000 تومان

24c256c

16,000 تومان

-COPYUZ1085L-AD

6,000 تومان
افزودن به سبد خرید

CEB6030L-COPY

65,000 تومان
افزودن به سبد خرید

IC TEST CLIP–36PIN

480,000 تومان
افزودن به سبد خرید

IC TEST CLIP–28PIN

380,000 تومان
افزودن به سبد خرید

IC TEST CLIP–20PIN

300,000 تومان

IC TEST CLIP–16PIN

250,000 تومان
افزودن به سبد خرید

XC18V01PC20

1,250,000 تومان

HEF4067BP

120,000 تومان

HCPL316J

185,000 تومان

XC95288XLPQI44-7I

1,650,000 تومان
افزودن به سبد خرید

DAC8413F

850,000 تومان

PIC18F4550-I/P

320,000 تومان
افزودن به سبد خرید

ATMEGA2561-16AU

1,950,000 تومان
افزودن به سبد خرید

171050601

2,500,000 تومان

LM1086CS-ADJ

18,000 تومان

EP1K100FC256-3N

650,000 تومان
افزودن به سبد خرید

MAX708

125,000 تومان

AD586KR

320,000 تومان

FT24C512A

12,000 تومان

MC7812CK

450,000 تومان

LM309K

540,000 تومان

LMC7918CK

280,000 تومان

2SD877

550,000 تومان

2N3054

350,000 تومان

tnm7000

12,500,000 تومان

OP77

385,000 تومان

M58167

270,000 تومان

CD4512

220,000 تومان

SLA5074

185,000 تومان

74HC123A

6,000 تومان

PI74FCT163374V

125,000 تومان
افزودن به سبد خرید

SN74HC74J

85,000 تومان

QS34X245Q3

245,000 تومان

FE1.1S

47,000 تومان

SI3200-KS

98,000 تومان

UM8397

1,350,000 تومان

RF2422

940,000 تومان

LF298

98,000 تومان

AXFN340N07

2,500,000 تومان

TL061

7,800 تومان

LMF100

90,000 تومان

CD22204

285,000 تومان

PT2249

25,000 تومان

PEB2055

600,000 تومان

PT2253

145,000 تومان

PT2395

88,000 تومان

TP120N

45,000 تومان

CD4060

8,000 تومان

CD4011

9,000 تومان

74HC4514

70,000 تومان

SOCKET PLCC44

12,000 تومان
افزودن به سبد خرید

PLCC44 SOCKRT

12,000 تومان
افزودن به سبد خرید

IRF9630

17,000 تومان

P3203AB

160,000 تومان

IRF3710

24,000 تومان

TIP42C

18,000 تومان

L7918CV

7,800 تومان

78M12T

2,000 تومان

MC7912CT

8,300 تومان

L7809

7,800 تومان

L7805CV

7,800 تومان

LM7906

7,800 تومان

UA77000U1C

135,000 تومان

L4960

180,000 تومان

UA7808UC

9,000 تومان

IRF3205

21,000 تومان

9817270

450,000 تومان

SD51

480,000 تومان

2N2222

300 تومان

KA7824

12,000 تومان

96S02

125,000 تومان

AD9764AR

1,160,000 تومان

BAV99

6,000 تومان

L5970D

120,000 تومان

SI9948A

120,000 تومان

WJLXT971C

245,000 تومان

HV9120PJ

820,000 تومان

MPC940LAC

440,000 تومان

93C66

6,000 تومان

93C86AN

45,000 تومان

93L422CP

160,000 تومان

UA9638CP

45,000 تومان

UA9637ACP

480,000 تومان

PC923

160,000 تومان

HT93LC46-A

10,000 تومان

LA9200N

630,000 تومان

TBA920

60,000 تومان

DS96F175CJ

360,000 تومان

MAX9201ESA

210,000 تومان

SI9114ADY

90,000 تومان

UM91210C

180,000 تومان

MT9076AB

620,000 تومان

AEMT9126

480,000 تومان

MT91L62

270,000 تومان

MT9125AE

240,000 تومان

SA9102CPA

85,000 تومان

MT90810AK

390,000 تومان

UM9151

210,000 تومان