نمایش دادن همه 89 نتیجه

نمایش 9 24 36

-COPYUZ1085L-AD

6,000 تومان
افزودن به سبد خرید

CEB6030L-COPY

65,000 تومان
افزودن به سبد خرید

IC TEST CLIP–36PIN

480,000 تومان
افزودن به سبد خرید

IC TEST CLIP–28PIN

380,000 تومان
افزودن به سبد خرید

IC TEST CLIP–20PIN

300,000 تومان

IC TEST CLIP–16PIN

250,000 تومان
افزودن به سبد خرید

171050601

2,500,000 تومان

LM1086CS-ADJ

18,000 تومان

MC7812CK

450,000 تومان

LM309K

540,000 تومان

LMC7918CK

280,000 تومان

2SD877

550,000 تومان

2N3054

350,000 تومان

SLA5074

185,000 تومان

AXFN340N07

2,500,000 تومان

TP120N

45,000 تومان

SOCKET PLCC44

12,000 تومان
افزودن به سبد خرید

PLCC44 SOCKRT

12,000 تومان
افزودن به سبد خرید

IRF9630

17,000 تومان

P3203AB

160,000 تومان

IRF3710

24,000 تومان

TIP42C

18,000 تومان

L7918CV

7,800 تومان

78M12T

2,000 تومان

MC7912CT

8,300 تومان

L7809

7,800 تومان

L7805CV

7,800 تومان

LM7906

7,800 تومان

UA77000U1C

135,000 تومان

L4960

180,000 تومان

UA7808UC

9,000 تومان

IRF3205

21,000 تومان

9817270

450,000 تومان

SD51

480,000 تومان

2N2222

300 تومان

KA7824

12,000 تومان

LFE8731

85,000 تومان

PC817

2,000 تومان

TDA8172BU

185,000 تومان

TPS76301DBV

52,000 تومان

STK7348

920,000 تومان

6N25

120,000 تومان

CEB603AL

120,000 تومان

5161BG

145,000 تومان

BCX56

22,000 تومان

GALI-5+

160,000 تومان

MRF5015

520,000 تومان

FR430A

15,000 تومان

DPA426R

110,000 تومان

CV24064A VER.01

380,000 تومان

UCC383T-5

160,000 تومان

PE-36005W

42,000 تومان

BC337-40

300 تومان

LM336Z5

42,000 تومان

ADP3338

115,000 تومان

IRF2105S

32,000 تومان

TIP31C

12,000 تومان

CA3130

75,000 تومان

T1094NL

160,000 تومان

LM317

11,500 تومان

LM317-SO8

10,000 تومان

LM317-D2PACK

7,500 تومان

30CT0045S

120,000 تومان

LM2576T-ADJ

30,000 تومان

LM2596-ADJ

30,000 تومان

D19G SOT23-6

برای قیمت تماس بگیرید

FET13048

25,000 تومان

WIZ830MJ

850,000 تومان

Din 3*8/f

30,000 تومان

Erni 5*22/f

220,000 تومان

Erni 2*5*11/f/s

250,000 تومان
افزودن به سبد خرید

Erni power 3*1/f

250,000 تومان

Erni 5*25/f/r

250,000 تومان
افزودن به سبد خرید

Erni 2*5*11/m/s

250,000 تومان
افزودن به سبد خرید

Din 2*32/m/r

28,000 تومان

Din 2*32/f/r

85,000 تومان

Din 2*32/ab/f/r

25,000 تومان
افزودن به سبد خرید

Din 3*32/m/s

35,000 تومان

Ept502-50096-183

650,000 تومان

Ept501-50096-183

720,000 تومان

Rs232-power/f/r

320,000 تومان

Rs232-power/m/s

320,000 تومان

Rs232-15pin

15,000 تومان

Din2*16/f/ac

25,000 تومان

Din2*16/m/ac

25,000 تومان

Din2*16/f/ab

25,000 تومان

Din2*16/m/ab

25,000 تومان

Din3*16/f/abc/MAIL/R-power

180,000 تومان
افزودن به سبد خرید

Din3*16/m/abc/power

180,000 تومان
افزودن به سبد خرید