نمایش 1–100 از 163 نتیجه

نمایش 9 24 36

HB-1M608-121JT

4,000 تومان
افزودن به سبد خرید

DIN41612-2*32FM/S

46,000 تومان
افزودن به سبد خرید

IRF540

25,000 تومان
فروخته شده:0
باقی مانده:50

IRF530

22,000 تومان
فروخته شده:30
باقی مانده:20

TERMINAL 25.602.2453.0

10,000 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده:0
باقی مانده:100

TERMINAL 25.602.3653.0

30,000 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده:0
باقی مانده:500

TERMINAL EC350V-04P

10,000 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده:0
باقی مانده:200

TERMINAL EC350V-12P

30,000 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده:0
باقی مانده:500

P80NF10F1

23,000 تومان

7 Segment 4 Digit

20,000 تومان
افزودن به سبد خرید

DIN41612-5*32FM/S

380,000 تومان
افزودن به سبد خرید

DIN41612-4*32M/R

320,000 تومان
افزودن به سبد خرید

DIN41612- 4*32 FM/S

300,000 تومان
افزودن به سبد خرید

4646-X412

420,000 تومان

(USED)LAH 50-P

450,000 تومان
افزودن به سبد خرید

MBRS140T3G

25,000 تومان

BUV48B

220,000 تومان

DIN41612- 3*32 M/R

52,000 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده:0
باقی مانده:2000

DIN41612- 3*32/FM/S

52,000 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده:0
باقی مانده:2000

ED8033

7,100,000 تومان
فروخته شده:1
باقی مانده:11

CAGE 1*6 U77A661M307

680,000 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده:0
باقی مانده:6

STK0030

300,000 تومان
فروخته شده:2
باقی مانده:22

MIC29302BU

1,350,000 تومان

UTC78T05AL

6,000 تومان

RKT-3269W-103-R10

10,000 تومان
افزودن به سبد خرید

RKT-3006W-502-R

10,000 تومان
افزودن به سبد خرید

RKT-3269W-503-R

7,000 تومان
افزودن به سبد خرید

RKT-3269W-103-R

7,000 تومان
افزودن به سبد خرید

RKT-3269W-502-R

7,000 تومان
افزودن به سبد خرید

AUM-5047L-3-R

210,000 تومان
افزودن به سبد خرید

TOM-3050L-R

285,000 تومان

PNM-5054L-2-R

245,000 تومان
افزودن به سبد خرید

CMR-5054TB-A

235,000 تومان

TNM-3054L-R

260,000 تومان

HD-J14A-9ZKB1L

2,438,000 تومان
افزودن به سبد خرید

HD-J14A-9ZJB1L

2,438,000 تومان
افزودن به سبد خرید

15EFD-U65B

250,000 تومان

TLP185

6,000 تومان

PF08107B

285,000 تومان

A968A

10,000 تومان

ZJK51R5-05

55,000 تومان

BNX023-01B EMI-Filter

320,000 تومان
افزودن به سبد خرید

20NM6

45,000 تومان

SC189ASKTRT

65,000 تومان

TLP200G

15,000 تومان

SMT160-30

برای قیمت تماس بگیرید

lp2950acdt-5rkg

برای قیمت تماس بگیرید

LM117H

برای قیمت تماس بگیرید

RURG1540CC

برای قیمت تماس بگیرید

BU508AF

برای قیمت تماس بگیرید

آی سی DSEP1212

برای قیمت تماس بگیرید

آی سی STTH8R06D

برای قیمت تماس بگیرید

RHRP880

برای قیمت تماس بگیرید

5M0265R-USED

45,000 تومان

MJE5822-USED

25,000 تومان

20N60C3-USED

40,000 تومان

L4960

864,000 تومان

MJE3055T

15,000 تومان

SBL4040PT-USED

40,000 تومان
افزودن به سبد خرید

45NQ11T

70,000 تومان

TIP127

8,000 تومان

BTA16-600CW

50,000 تومان

BTB16

25,000 تومان

DSSK80-0008D

60,000 تومان

MJE13005

6,500 تومان

B30NF10

50,000 تومان

F540NS

100,000 تومان

30CPQ100-USED

برای قیمت تماس بگیرید

STTH15R06FP-USED

20,000 تومان
افزودن به سبد خرید

32CTQ030-USED

20,000 تومان
افزودن به سبد خرید

15N60C3-USED

60,000 تومان

MBR30100-USED

برای قیمت تماس بگیرید

SBL4045PT-USED

65,000 تومان
افزودن به سبد خرید

RHRC3060C-USED

65,000 تومان
افزودن به سبد خرید

2sk3131-used

150,000 تومان

-COPYUZ1085L-AD

6,000 تومان
افزودن به سبد خرید

CEB6030L-COPY

65,000 تومان
افزودن به سبد خرید

IC TEST CLIP–36PIN

580,000 تومان
افزودن به سبد خرید

IC TEST CLIP–28PIN

520,000 تومان
افزودن به سبد خرید

IC TEST CLIP–20PIN

480,000 تومان

IC TEST CLIP–16PIN

420,000 تومان

171050601

2,500,000 تومان

LM1086CS-ADJ

18,000 تومان

MC7812CK

450,000 تومان

LM309K

540,000 تومان

LMC7918CK

280,000 تومان

2SD877

550,000 تومان

2N3054

350,000 تومان

SLA5074

185,000 تومان

AXFN340N07

2,500,000 تومان

TP120N

45,000 تومان

SOCKET PLCC44

12,000 تومان
افزودن به سبد خرید

PLCC44 SOCKET

12,000 تومان
افزودن به سبد خرید

IRF9630

17,000 تومان

P3203AB

160,000 تومان

IRF3710

24,000 تومان

TIP42C

18,000 تومان

L7918CV

7,800 تومان

78M12T

2,000 تومان

MC7912CT

8,300 تومان