نمایش 1–100 از 797 نتیجه

نمایش 9 24 36

24c512a

15,000 تومان

24c256c

16,000 تومان

HEF4067BP

120,000 تومان

HCPL316J

185,000 تومان

XC95288XLPQI44-7I

1,650,000 تومان
افزودن به سبد خرید

DAC8413F

850,000 تومان

PIC18F4550-I/P

320,000 تومان
افزودن به سبد خرید

MAX708

125,000 تومان

AD586KR

320,000 تومان

FT24C512A

12,000 تومان

OP77

385,000 تومان

M58167

270,000 تومان

CD4512

220,000 تومان

74HC123A

6,000 تومان

PI74FCT163374V

125,000 تومان
افزودن به سبد خرید

SN74HC74J

85,000 تومان

QS34X245Q3

245,000 تومان

FE1.1S

47,000 تومان

SI3200-KS

98,000 تومان

UM8397

1,350,000 تومان

RF2422

940,000 تومان

LF298

98,000 تومان

TL061

7,800 تومان

LMF100

90,000 تومان

CD22204

285,000 تومان

PT2249

25,000 تومان

PT2253

145,000 تومان

PT2395

88,000 تومان

CD4060

8,000 تومان

CD4011

9,000 تومان

74HC4514

70,000 تومان

96S02

125,000 تومان

AD9764AR

1,160,000 تومان

BAV99

6,000 تومان

L5970D

120,000 تومان

SI9948A

120,000 تومان

WJLXT971C

245,000 تومان

HV9120PJ

820,000 تومان

MPC940LAC

440,000 تومان

93C66

6,000 تومان

93C86AN

45,000 تومان

93L422CP

160,000 تومان

UA9638CP

45,000 تومان

UA9637ACP

480,000 تومان

PC923

160,000 تومان

HT93LC46-A

10,000 تومان

LA9200N

630,000 تومان

TBA920

60,000 تومان

DS96F175CJ

360,000 تومان

MAX9201ESA

210,000 تومان

SI9114ADY

90,000 تومان

UM91210C

180,000 تومان

MT9125AE

240,000 تومان

SA9102CPA

85,000 تومان

UM9151

210,000 تومان

HM9102D

68,000 تومان

MT9085BP

1,250,000 تومان

SN75110A

18,000 تومان

PI90LVB

65,000 تومان

DAC904E

940,000 تومان

LC8992

240,000 تومان

MT8985AP

360,000 تومان

AD9051BRS

1,260,000 تومان

W78LE812F-24

235,000 تومان

AT89C51ED2

320,000 تومان

G8912BD

165,000 تومان

P89027

940,000 تومان

TSC888A

280,000 تومان

MT8885AE

240,000 تومان

AX88796BLF

165,000 تومان

LSC88759P

125,000 تومان

DS8837N

220,000 تومان

AE88128AK-15

220,000 تومان

SN75107B

18,000 تومان

D8755A

820,000 تومان

D87C52EB

600,000 تومان

N87C251SB16

495,000 تومان

D8749HD

900,000 تومان

D87C511

1,140,000 تومان

D8742

220,000 تومان

D8741A

275,000 تومان

D8741AD

270,000 تومان

CMX867AD2

270,000 تومان

AY-3-8913

360,000 تومان

Z86E21F1

890,000 تومان

SA58643

135,000 تومان

KT8590BJ

950,000 تومان

Z86E11F1

1,050,000 تومان

KA8602D

245,000 تومان

PCF8577CP

220,000 تومان

PCF8574AT

32,000 تومان

Z85C3010VEC

810,000 تومان

AM85C30-16JC

350,000 تومان

DP8421AV-25

880,000 تومان

MD82C88/B

350,000 تومان

AD8362ARUZ

810,000 تومان

ADG836LYRMZ-ND

195,000 تومان
افزودن به سبد خرید

N8T37N

255,000 تومان

W83C42

275,000 تومان

AD8349AERZ

480,000 تومان