نمایش 1–100 از 1437 نتیجه

نمایش 9 24 36

ATMEGA32-16PU

180,000 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده:0
باقی مانده:40

AT89C51-24PC

120,000 تومان
فروخته شده:0
باقی مانده:100

HB-1M608-121JT

4,000 تومان
افزودن به سبد خرید

AT45DB161D-TU

195,000 تومان
افزودن به سبد خرید

VS1307

52,000 تومان

D8751H

65,000 تومان

DIN41612-2*32FM/S

46,000 تومان
افزودن به سبد خرید

MKW 2632

850,000 تومان

ATMEGA8L

150,000 تومان

IRF540

25,000 تومان
فروخته شده:0
باقی مانده:50

IRF530

22,000 تومان
فروخته شده:30
باقی مانده:20

xc3s400-tqg144-4c

2,100,000 تومان
افزودن به سبد خرید

D3301AC-2

350,000 تومان

PC82C251

42,000 تومان
فروخته شده:5
باقی مانده:95

IR2104S

52,000 تومان
فروخته شده:50
باقی مانده:50

SLA5073

2,850,000 تومان
فروخته شده:0
باقی مانده:20

74HC595

8,500 تومان
فروخته شده:0
باقی مانده:100

TERMINAL 25.602.2453.0

10,000 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده:0
باقی مانده:100

TERMINAL 25.602.3653.0

30,000 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده:0
باقی مانده:500

TERMINAL EC350V-04P

10,000 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده:0
باقی مانده:200

TERMINAL EC350V-12P

30,000 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده:0
باقی مانده:500

TMS27C291-35JE

450,000 تومان
افزودن به سبد خرید

M38022E4FP

580,000 تومان

P80NF10F1

23,000 تومان

M27C800-100F1

520,000 تومان

NJR082D-REFER

150,000 تومان
افزودن به سبد خرید

TNY278PN-REFER

50,000 تومان

PH300F 48-5

2,750,000 تومان

PF1000A-360/ABB

3,000,000 تومان
افزودن به سبد خرید

VI-JN0-EZ

2,200,000 تومان

7 Segment 4 Digit

20,000 تومان
افزودن به سبد خرید

74AD245

25,000 تومان

74LXH245

25,000 تومان

74FCT245

25,000 تومان

74CU245

25,000 تومان

74AV245

25,000 تومان

74LK245

25,000 تومان

74LX245

25,000 تومان

74LVT245

25,000 تومان

74LVC245A

25,000 تومان

74AT245

20,000 تومان

74F04

10,000 تومان

74LVX04

10,000 تومان

74HT04

10,000 تومان

74AHC04

10,000 تومان

74VHC04

10,000 تومان

74LS165-NEW

10,000 تومان

74LS08-NEW

8,000 تومان

74LS92-NEW

12,000 تومان

AV25-48S05

580,000 تومان

FSR06-48S12-LG

1,100,000 تومان
افزودن به سبد خرید

DS26LV31A

40,000 تومان

PBL38640

250,000 تومان

H1300EF-00

2,500,000 تومان

DIN41612-5*32FM/S

380,000 تومان
افزودن به سبد خرید

DIN41612-4*32M/R

320,000 تومان
افزودن به سبد خرید

DIN41612- 4*32 FM/S

300,000 تومان
افزودن به سبد خرید

4646-X412

420,000 تومان

(USED)LAH 50-P

450,000 تومان
افزودن به سبد خرید

MT48LC32M8B2

245,000 تومان

MT48LC16M32B2

265,000 تومان
افزودن به سبد خرید

FWS250-48

850,000 تومان

ocx0143-101

250,000 تومان

74FCT1620374

62,000 تومان

74FCT1632245V

62,000 تومان
افزودن به سبد خرید

DS90C032TM

235,000 تومان

DS90C031TM

195,000 تومان

TMS320C6726B

980,000 تومان

MC4558C

18,000 تومان

MBRS140T3G

25,000 تومان

BA3822LS

165,000 تومان

BUV48B

220,000 تومان

MPC577H

68,000 تومان

MM1111XS

36,000 تومان

AN5753

28,000 تومان

M54122L

28,000 تومان

pn521567

360,000 تومان

IDT821034DN

280,000 تومان

EPM7128ATC100-10N-NOT ORGINAL

320,000 تومان
افزودن به سبد خرید

hm6216255-ctt12

120,000 تومان
افزودن به سبد خرید

AN5763

220,000 تومان

SI4410

42,000 تومان

MAX238EWG

260,000 تومان

MAX869LEEE

360,000 تومان

AD8055ARZ

85,000 تومان

AD7245AARZ

1,500,000 تومان

MAX3243C

150,000 تومان

AD7730BRZ

برای قیمت تماس بگیرید
فروخته شده:1
باقی مانده:9

ATMEGA16A

77,000 تومان
فروخته شده:0
باقی مانده:10

ATMEGA64A-AU

90,000 تومان

DIN41612- 3*32 M/R

52,000 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده:0
باقی مانده:2000

DIN41612- 3*32/FM/S

52,000 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده:0
باقی مانده:2000

scw03b-05

420,000 تومان
فروخته شده:0
باقی مانده:2

ED8033

7,100,000 تومان
فروخته شده:1
باقی مانده:11

PTH03020

220,000 تومان
فروخته شده:0
باقی مانده:10

CAGE 1*6 U77A661M307

680,000 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده:0
باقی مانده:6

STK0030

300,000 تومان
فروخته شده:2
باقی مانده:22

MT8841AE

125,000 تومان

NL6X-DC5V

180,000 تومان

MIC29302BU

1,350,000 تومان